Groepen kunnen het museum op afspraak ook buiten de openingstijden bezoeken. Bel of mail ons gerust om de mogelijkheden te bespreken. 

Kijk voor het programma en de actuele openingstijden van Het Pakjeshuis (Sinterklaasperiode) op wwww.hetpakjeshuisermelo.nl 

Let op: Het museum is gesloten op zondag en maandag (ook in de schoolvakanties) en op christelijke feestdagen.

Voor educatieve programma's en arrangementen hanteert het museum aparte tarieven.
Kijk bij 'Plan je bezoek' voor meer informatie of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.


Entreeprijzen

Kinderen 0 t/m 3
GRATIS

4 t/m 18
€ 2,75

Volwassenen
€ 4,50

Museumkaarthouders
GRATIS
Openingstijden

Het Pakhuis is geopend van:
1 april t/m 31 oktober dinsdag t/m zaterdag
10:30 - 16:30

1 november t/m 31 maart zaterdag en schoolvakanties
10:30 - 16:30


Groepen kunnen ook buiten de reguliere openingstijden op afspraak het museum bezoeken. Tijdens de officiële schoolvakanties (regio midden) is het museum van dinsdag t/m zaterdag geopend. Zie voor alle bijzondere vakantieactiviteiten www.hetpakhuisermelo.nl In de Sinterklaasperiode wordt het museum het huis van Sinterklaas: ‘Het Pakjeshuis’. Zie voor het gehele programma www.hetpakhuisermelo.nl. Het museum is dan geheel in Sinterklaasstijl en is op woensdagmiddag, vrijdagavond en zaterdag voor publiek geopend Op christelijke feestdagen is Het Pakhuis gesloten.

Vrienden van Museum Het Pakhuis

Heb je net als wij een hart voor de cultuur en het erfgoed van Ermelo en de Veluwe? Wil je je betrokkenheid tastbaar maken en onbeperkt genieten van onze tentoonstellingen? Wordt dan Vriend van Museum Het Pakhuis!

Met een bijdrage van €20,00 per jaar steun je het museum en draag je bij aan projecten die het museum anders niet kon financieren. Als dank voor je gift hebben Vrienden altijd gratis toegang tot het museum en ontvangen zij zes keer per jaar onze digitale nieuwsbrief.


Steun Museum Het Pakhuis en word Vriend!

ANBI, Doelstelling en bestuur

Stichting Het Pakhuis heeft een culturele ANBI-status, dit houdt in dat Het Pakhuis voor ten minste 90% actief is op cultureel gebied. Als algemeen nut beogende instelling is het voor u extra voordelig om aan Het Pakhuis te doneren. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Als ANBI instelling heeft Het Pakhuis een publicatieplicht. 
Jaarverslag 2018 
Financieel jaarverslag 2018


Het RSIN-nummer is: 822609642

De Doelstelling van Museum Het Pakhuis

Het Pakhuis stelt zich ten doel om het erfgoed van de gemeente Ermelo en de vondsten van de Veluwe te verzamelen, museaal te beheren, te behouden, selectief uit te breiden, te ontsluiten en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren. Zodoende wil Het Pakhuis identiteitsvorming van de inwoners van de gemeente Ermelo en omgeving bevorderen, educatieve ontplooiing en ontwikkeling stimuleren, verbindend werken met ruimte voor participatie en bijdragen aan een levendig en attractief beeld van Ermelo.

De missie van Het Pakhuis is als volgt in één zin te vatten:
Het Pakhuis wil inwoners van en bezoekers aan Ermelo het verhaal van Ermelo en omgeving laten ontdekken, hen met dit verhaal verrijken, door spelend leren inspireren en hen verbinden aan elkaar en aan hun omgeving.


De maatschappelijke waarde van Het Pakhuis ontstaat in de betekenis die de activiteiten van het museum hebben voor de inwoners en bezoekers van Ermelo. Er zijn vijf pijlers te onderscheiden die de taken van het museum zichtbaar maken: collectie, expositie, educatie, participatie en communicatie.


Het Bestuur

Het bestuur van Het Pakhuis bestaat uit de volgende personen:

Dhr. Gerard Geijtenbeek - voorzitter
Mw. Ria van Schendel - secretaris
Dhr. Jan Vonkeman - penningmeester
Dhr. Steven van Loo - vice-voorzitter en algemeen bestuurslid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

De vaste medewerkers ontvangen salaris en ontvangen arbeidsvoorwaarden die bij oprichting van stichting Het Pakhuis zijn geformuleerd.