Groepen kunnen het museum op afspraak ook buiten de openingstijden bezoeken. Bel of mail ons gerust om de mogelijkheden te bespreken. 

Kijk voor het programma en de actuele openingstijden van Het Pakjeshuis (Sinterklaasperiode) op wwww.hetpakjeshuisermelo.nl 

Let op: Het museum is gesloten op zondag en maandag (ook in de schoolvakanties) en op christelijke feestdagen.

Voor educatieve programma's en arrangementen hanteert het museum aparte tarieven.
Kijk bij 'Plan je bezoek' voor meer informatie of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.


Entreeprijzen

Kinderen 0 t/m 3
GRATIS

4 t/m 18
€ 2,75

Volwassenen
€ 4,50

Museumkaarthouders
GRATIS
Openingstijden

Het Pakhuis is geopend van:
1 april t/m 31 oktober dinsdag t/m zaterdag
10:30 - 16:30

1 november t/m 31 maart zaterdag en schoolvakanties
10:30 - 16:30


Groepen kunnen ook buiten de reguliere openingstijden op afspraak het museum bezoeken. Tijdens de officiële schoolvakanties (regio midden) is het museum van dinsdag t/m zaterdag geopend. Zie voor alle bijzondere vakantieactiviteiten www.hetpakhuisermelo.nl In de Sinterklaasperiode wordt het museum het huis van Sinterklaas: ‘Het Pakjeshuis’. Zie voor het gehele programma www.hetpakhuisermelo.nl. Het museum is dan geheel in Sinterklaasstijl en is op woensdagmiddag, vrijdagavond en zaterdag voor publiek geopend Op christelijke feestdagen is Het Pakhuis gesloten.

Privacyverklaring

Museum Het Pakhuis is een stichting zonder winstoogmerk, bedoeld om het erfgoed van de gemeente Ermelo en de vondsten van de Veluwe te verzamelen, museaal te beheren, te behouden, selectief uit te breiden, te ontsluiten en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren. Zodoende wil Het Pakhuis identiteitsvorming van de inwoners van de gemeente Ermelo en omgeving bevorderen, educatieve ontplooiing en ontwikkeling stimuleren, verbindend werken met ruimte voor participatie en bijdragen aan een levendig en attractief beeld van Ermelo.

Daartoe verwerken we persoonsgegevens van mensen waar we contact mee hebben of die bij ons werken. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens vastgelegd.

Welke persoonsgegevens
Museum Het Pakhuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via ‘het smoelenboek’, het selfieapparaat, een visitekaartje, in correspondentie en telefonisch
Waarom en hoe bewaren wij persoonsgegevens
Museum Het Pakhuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • verzenden van onze nieuwsbrief
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • u te benaderen voor fondsenwerving
 • u te benaderen voor publieksonderzoek
Museum Het Pakhuis neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Museum Het Pakhuis gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
 • Mailchimp nieuwsbrief, systeem gebruikt voor nieuwbrieven en voor communicatie naar onze vrijwilligers
 • Adlib Museum, systeem gebruikt voor de registratie van onze museumcollectie
 • aanmelden voor bijeenkomsten of activiteiten gebeurt over het algemeen via e-mail
Bewaartermijn en delen van gegevens
Museum Het Pakhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Museum Het Pakhuis verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De websites van Het Pakhuis delen gegevens van Google Analytics en van Google Adwords met derden die betrokken zijn bij het bouwen en onderhouden van de website en derden die betrokken zijn bij de promotie van de website, met als doel de websites te verbeteren en bezoek aan de websites te bevorderen. Het gaat hierbij om de volgende websites:
www.hetpakhuisermelo.nl
www.hetpakjeshuisermelo.nl

Een overzicht van de derde partijen die betrokken zijn bij deze websites is per e-mail bij ons op te vragen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Omdat we willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, maken wij gebruik van cookies en Google Analytics. Wij verwerken geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar.

Het Pakhuis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht:
 • om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
 • om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Pakhuis
 • op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetpakhuisermelo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Pakhuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Pakhuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hetpakhuisermelo.nl