Ben jij onze nieuwe penningmeester die meehelpt aan de verdere ontwikkeling van ons mooie museum?

Museum Het Pakhuis is het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe! Wij zijn ondernemend, sociaal en museaal; een veelzijdig museum midden in de Ermelose samenleving. Onze ambities liggen hoog. We willen ons museum ontwikkelen tot het leukste archeologisch museum van de Veluwe. Dat willen wij bereiken door bezoekers te laten beleven en leren door te kijken, te luisteren en vooral te doen. In Het Pakhuis wordt iedereen uitgedaagd om de geschiedenis die onder onze voeten begraven ligt te ontdekken. En daarvoor zetten wij onze grote archeologische collectie in.

Wil jij je met jouw kennis en kunde inzetten voor een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van ons museum? Als financieel deskundige help je ons bestuur en onze directie bij het maken van beleidskeuzes. Binnen het bestuur ben je eindverantwoordelijke voor de controle van de financiƫle gang van zaken. De benoeming als bestuurslid is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Voor alle bestuursleden geldt dat zij:

  • op hun expertise voldoende ervaren en deskundig zijn om de gezamenlijke eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken in het museum te dragen zonder op de stoel van de directie te gaan zitten;
  • in staat zijn het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Museum Het Pakhuis tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
  • beschikken over een veelzijdig netwerk en bereid zijn dit in te zetten voor ons museum.

Ons bestuur bestuurt op afstand en richt zich op de beleidsmatige en strategische keuzes. De uitvoering ligt bij het team van betaalde medewerkers. De Governance Code Cultuur is een belangrijke leidraad. Het bestuur vergadert 6 maal per jaar, samen met de directeur. De sfeer in ons bestuur is zakelijk en collegiaal.

Onze stichting is een ANBI. De leden van het bestuur hebben alleen recht op vergoeding van gemaakte onkosten in de uitoefening van hun functie.

Wij zijn lid van de Nederlandse Museumvereniging en wij werken volgens de professionele standaarden van het Nederlands Museumregister.

MEER WETEN?

Heeft u interesse en wilt u meer weten? Neem contact op met onze directeur, de heer Patrick Reeuwijk. U kunt mailen naar directie@hetpakhuisermelo.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Deze munt is gevonden in de buurt van het 2de Romeinse marskamp in Ermelo. Op de munt staat Keizer Hadrianus. De munt is geslagen in Rome tussen 131-134 na Chr.

Voorzijde:
HADRIANVS AVG COS III P P, Hadrianus Augustus consul voor de 3e maal vader des vaderlands
Achterzijde:
FELICITATI AVGVSTI . Galjoen met 4 roeiers naar rechts. Felicitaties aan de keizer.